Ratkaisut kotiin ja konttoriin

Tutustu Freudenbergin puhtaan sisäilman ratkaisuihin

Sisäilman käsittely

Saat lisätietoja ratkaisuistamme
ja palveluistamme

Ota yhteyttä

Käy kansainvälisellä verkkosivullamme

Lattioiden puhdistus

Saat lisätietoja ratkaisuistamme
ja palveluistamme

Ota yhteyttä

Käy kansainvälisellä verkkosivullamme

Toimistolaitteet

Saat lisätietoja ratkaisuistamme
ja palveluistamme

Ota yhteyttä

Käy kansainvälisellä verkkosivullamme

90%

Teollisissa maissa monet viettävät 90 % ajastaan sisätiloissa.
 Siksi on erittäin tärkeää huolehtia sisäilman laadusta ja poistaa hiukkasmaisten epäpuhtauksien, ei-toivottujen hajujen ja terveydelle haitallisten kaasujen vahingolliset pitoisuudet.


“Suunnitellessamme ja valmistaessamme erinomaisesti toimivia ilmansuodattimia kuluttajakäyttöön esimerkiksi ilmanpuhdistimiin ja pölynimureihin olemme kaikkein lähimpänä yrityksemme missiota tuottaa elämänlaatua parantavia ratkaisuja.” Dr. Andreas Kreuter, CEO

Sisäilma on 5 kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma

Ajattelemme ilmansaasteiden olevan jotain, mikä on ulkona – savusumua, otsonia tai, etenkin kesällä, ilmassa kulkeutuvaa siitepölyä. Totuus kuitenkin on, että sisäilma kodeissa, toimistoissa ja muissa rakennuksissa voi olla jopa viisi kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma. Ilmansaasteita on myös kotona ja työpaikoilla, mutta niitä ei voi aina nähdä.

Kotona sisäilmaa voivat saastuttaa lyijy (huonepölyn mukana), formaldehydi, palonsuoja-aineet, radon sekä tavallisissa puhdistusaineissa käytettävien hajusteiden haihtuvat kemikaalit. Lisäksi jotkin ilmansaasteet pääsevät kotiin esimerkiksi uusien patjojen tai huonekalujen, mattojen puhdistusaineiden tai maalien kautta. Tämän lisäksi on mikroskooppisen pieniä pölypunkkeja (jotka aiheuttavat erittäin herkästi allergioita), homeitiöitä ja suuria määriä lemmikkien turkista irtoavaa hilsettä. Tämä tarttuu myös lemmikin omistajien vaatteisiin, mistä sitä vapautuu pitkin päivää. Siltä ei voi välttyä, vaikka ei itse omistaisikaan lemmikkiä. Lapset, astmaatikot ja vanhukset voivat olla erittäin herkkiä sisäilman epäpuhtauksille ja muita terveysvaikutuksia voi ilmetä vuosia myöhemmin pitkittyneen altistuksen myötä.

Toimistojen ilmasta tiedetään hyvin, että kopiokoneet ja lasertulostimet päästävät ilmaan kemikaaleja, kuten otsonia, liuottimia ja mustepölyä. Laitteissa käytettävät materiaalit (väri, muste, paperi) ja käytetyt tulostustekniikat vapauttavat ilmaan saasteita. Tulostuksen ja kopioinnin aikana monimutkaiset kemialliset ja fysikaaliset prosessit saavat musteen ja paperin reagoimaan valon ja korkeiden lämpötilojen vaikutuksesta. Lisäksi partikkelit ja pöly voivat haitata toimistolaitteiden toimintaa. Esimerkiksi ilmassa kulkeutuvat pölyhiukkaset voivat vaikuttaa videoprojektorin toimintaan ja lyhentää sen käyttöikää.

Tyypillisiä sisäilman epäpuhtauksia

Yksi sisäilman epäpuhtauksista keskustelemisen haasteista on, että vahingollisia partikkeleita ja kaasuja ei voi nähdä, koska ne ovat niin pieniä. Olemme koostaneet luettelon tärkeimmistä sisäilman epäpuhtauksista.

 • Pienhiukkaset (PM)

  Pienet ja erittäin pienet ilmassa leijuvat hiukkaset, eli partikkelit, jotka laskeutuvat hitaasti. Nämä partikkelit jakautuvat ryhmiin koon mukaan. Pienhiukkaset on terveydelle vahingollista. Tämä pätee niin hetkellisiin suurille pienhiukkasmäärille kuin pitkäkestoiseen pienille määrille altistumisiin. Tästä syystä meidän on pyrittävä aina pitämään pienhiukkasiin altistuminen mahdollisimman vähäisenä.

 • Formaldehydi

  Orgaaninen kemikaali, jota esiintyy luonnossa hyvin paljon. Se on väritön ja pistävältä tuoksuva kaasu, joka kuuluu aldehydeihin. Se on herkistävä aine, joka voi aiheuttaa immuunijärjestelmän vasteen jo ensimmäisestä altistumisesta. Sen epäillään olevan myös ihmisen karsinogeeni, joka saattaa aiheuttaa nenä- ja keuhkosyöpää. Formaldehydille altistuminen tapahtuu yleisimmin hengitysteitse. Ilmassa oleva yli 0,1 ppm:n formaldehydipitoisuus voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

  Orgaaniset yhdisteet, joilla on korkea höyrynpaine huonelämmössä. Jotkin VOC-yhdisteet ovat ihmisen terveydelle tai ympäristölle haitallisia. Ihmisperäisten VOC-yhdisteiden pitoisuuksista on säädetty lailla, erityisesti sisätiloissa, joissa niiden pitoisuudet ovat suurimmat. Vahingolliset VOC-yhdisteet eivät tavallisesti ole akuutisti myrkyllisiä, mutta ne aiheuttavat pahenevia pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Koska VOC-yhdisteiden pitoisuudet ovat yleensä matalia ja oireet kehittyvät hitaasti, VOC-yhdisteiden ja niiden vaikutusten tutkiminen on vaikeaa.

 • Hajut

  Hajut ovat ihmisen hajuaistin keino tunnistaa tiettyjä kemiallisia aineita tai niiden seoksia. Nämä haisevat kemikaalit syntyvät esimerkiksi homeista, bakteereista, viemärikaasuista, mätänevistä jyrsijöistä tai niiden ulosteista, polttokaasuista (auton tai tulisija) sekä lemmikeistä (edellä mainitut ovat vain muutamia yleisiä hajujen lähteitä). Hajut vaikuttavat selvästi rakennusten sisäilman laatuongelmiin. Jotkin kemikaalit (pieninä pitoisuuksina) voivat vahingoittaa terveyttä jo ennen kuin niitä voi haistaa, kun taas toiset hajut ovat ärsyttäviä suurina pitoisuuksina, mutta ne eivät aiheuta terveysongelmia suurimmalle osalle ihmisistä (ympäristölleen tai kemikaaleille herkistyneet henkilöt voivat kärsiä terveysvaikutuksista jo pienistä erilaisten kemikaalien pitoisuuksista). Vaikka useimmat kemikaalisaasteet ovat peräisin sisätiloista, kemikaalit saattavat päätyä rakennuksiin myös ulkoa.

 • Mikro-organismit

  Homeet ja muut allergeenit Allergeenit aiheuttavat oireita noin 30 %:lle maapallon ihmisistä. Noin 86 % kaikista allergikoista on allergisia siitepölylle. Siitepölypitoisuuksien ollessa korkeita allergioita voi ilmetä flunssien, nenän limakalvojen turpoamisen, aivastuskohtausten ja vuotavien silmien muodossa, mitkä kaikki vaikuttavat allergikkojen elämänlaatuun.